รายการช็อปปิ้ง
Google Inc.
๓.๖
เพิ่มหรือนำสินค้าออกจากรายการ เพียงออกคำสั่ง แล้วกลับมาซื้อสินค้าเมื่อคุณพร้อม
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เพิ่มอาหารสุนัขในรายการช็อปปิ้ง
เริ่มรายการช็อปปิ้ง
เพิ่มยาสีฟันกับอาหารสุนัขในรายการช็อปปิ้ง
ช็อปปิ้งลิสต์มีอะไรบ้าง
เพิ่มไข่ลงในรายการช็อปปิ้งของฉัน
รายละเอียด
ช็อปปิ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
จออัจฉริยะ
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๓.๖
ผู้ใช้ 3948 ราย
grey star5
1933
grey star4
481
grey star3
326
grey star2
280
grey star1
928
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน