รายการช็อปปิ้ง
Google Inc.
๓.๖
เพิ่มหรือนำสินค้าออกจากรายการ เพียงออกคำสั่ง แล้วกลับมาซื้อสินค้าเมื่อคุณพร้อม
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
เพิ่มสายรุ้งในรายการช็อปปิ้ง
เพิ่มไข่ลงในรายการช็อปปิ้งของฉัน
ช็อปปิ้งลิสต์มีอะไรบ้าง
เริ่มรายการช็อปปิ้ง
เพิ่มช็อกโกแลตกับผงซักฟอกในรายการช็อปปิ้ง
รายละเอียด
ช็อปปิ้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
นาฬิกา Android 6.0 ขึ้นไป
ทีวีที่ใช้ Android 6.0 ขึ้นไป
Google Home
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
อุปกรณ์ iOS 10.0 ขึ้นไป
หูฟัง
Smart Display
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๓.๖
ผู้ใช้ 3840 ราย
grey star5
1898
grey star4
469
grey star3
318
grey star2
266
grey star1
889