Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Tạo danh sách mua sắm
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Thêm kem đánh răng vào danh sách mua sắm
Bổ sung trứng vào danh sách mua sắm của tôi
Thêm sữa tắm và thức ăn cho chó vào danh sách mua sắm cho tôi
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3926 người dùng
grey star5
1924
grey star4
478
grey star3
324
grey star2
279
grey star1
921
Bài đánh giá chưa được xác minh