Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Thêm thức ăn cho mèo vào danh sách mua sắm
Tạo danh sách mua sắm
Thêm cờ đuôi nheo trang trí và thức ăn cho chó vào danh sách mua sắm cho tôi
Thêm trứng vào danh sách mua sắm của tôi
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3958 người dùng
grey star5
1935
grey star4
482
grey star3
329
grey star2
283
grey star1
929
Bài đánh giá chưa được xác minh