Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Thêm kem đánh răng và thức ăn cho chó vào danh sách mua sắm cho tôi
Bổ sung trứng vào danh sách mua sắm của tôi
Tạo danh sách mua sắm
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Thêm băng dính vào danh sách mua sắm
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3915 người dùng
grey star5
1918
grey star4
477
grey star3
324
grey star2
279
grey star1
917