Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Cho thêm trứng vào danh sách những thứ tôi cần mua
Thêm khoai lang vào danh sách mua sắm
Xem danh sách mua sắm
Thêm thức ăn cho mèo và bột giặt vào danh sách mua sắm cho tôi
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3967 người dùng
grey star5
1938
grey star4
484
grey star3
330
grey star2
283
grey star1
932
Bài đánh giá chưa được xác minh