Danh sách mua sắm
Google Inc.
3,6
Chỉ cần yêu cầu để thêm hoặc xóa các mặt hàng, sau đó mua sắm khi bạn đã sẵn sàng.
Đọc thêm
Hỏi Trợ lý của bạn
Kích hoạt danh sách mua sắm
Thêm bút vào danh sách mua sắm
Có gì trong danh sách mua sắm của tôi?
Lưu thêm trứng vào danh sách tôi muốn mua
Thêm sữa tắm và bút chì vào danh sách mua sắm cho tôi
Chi tiết
Mua sắm
Thiết bị có sẵn
Đồng hồ Android 6.0 trở lên
TV chạy Android 6.0 trở lên
Google Home
Điện thoại Android 5.0 trở lên
Thiết bị iOS 10.0 trở lên
Tai nghe
Màn hình thông minh
Máy tính bảng chạy Android 6.0 trở lên
3,6
3948 người dùng
grey star5
1932
grey star4
481
grey star3
327
grey star2
280
grey star1
928
Bài đánh giá chưa được xác minh