Teologen och Ingenjören
En teolog och en ingenjör provtänker. Teologi, teknologi, bibeln och naturvetenskap i oförutsägbara mönster. Source: http://teologenochingenjoren.podbean.com/feed/
Read more
Ask your assistant
Listen to Teologen och Ingenjören podcast
Play the latest episode of Teologen och Ingenjören podcast
Do you manage this content?
Details
Music & audio
Available devices
Android 6.0+ TVs
Google Home
Android 5.0+ phones
iOS 10.0+ devices
Headphones
Smart Displays
Android 6.0+ tablets