ความจริงไม่มีใครทุกข์
เสียงอ่านหนังสือ “อยู่กับยิ้ม” “ดุจวิถีนายช่างร้อยดอกไม้” และ “ระลอกคลื่นบังน้ำใส” แต่งโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อยู่กับยิ้ม คือ ความไม่ลืมใจที่เป็นอมตสุขอยู่ก่อน ใช่ว่าร่างกายจิตใจของทุกชีวิตจะเข้มแข็งตลอดเวลา แต่ก็ไม่สมควรลืมใจเดิมที่ปกติสุข หนังสือเล่มนี้อาจพอเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุข ด้วยการไม่ลืมใจเดิมท… Source: http://www.phasornkaew.org/category/truth/feed/
Read more
Ask your assistant
Listen to ความจริงไม่มีใครทุกข์ podcast
Play the latest episode of ความจริงไม่มีใครทุกข์ podcast
Do you manage this content?
Details
Music & audio
Available devices
Android 6.0+ TVs
Google Home
Android 5.0+ phones
iOS 10.0+ devices
Headphones
Smart Displays
Android 6.0+ tablets