LjudProfil
Corcanoe
3,5
Ljudprofil tillåter dig att automatiskt ändra ljudvolymen baserat på villkor såsom tid, plats eller händelser. Du kan också skapa flera profiler och snabbt byta emellan dem, för att försäkra dig om att dina ljudinställningar alltid är rätt för just din situation. Till exempel kan du använda en tyst profil under natten och automatiskt byta till en ljudligare profil under dagen eller en profil som bara tillåter inkommande samtal under arbetstid. Ljudprofil skiljer på volymen för inkommande samtal och aviseringar så att du kan ha en specifik ljudnivå för varje enskilt fall. Ljudprofil kan enkelt hantera Stör Ej-läget på din mobil och dessutom för varje enskild profil hantera undantag från Stör Ej-läget så att speciellt angivna kontakter alltid kan nå dig. Profiler kan aktiveras för en angiven tidsperiod vilket gör att du aldrig mer riskerar att glömma din mobil i tyst läge. T.ex. aktivera profilen Möte i 30 minuter. Du kan också schemalägga dina profiler så de aktiveras enligt din veckoplanering. T.ex. aktivera profilen Hög Volym kl 06:00 och profilen Tyst kl 20:00. Du kan anpassa utseendet på din mobil med bakgrunder som aktiveras för varje aktiverad profil och på så sätt enkelt se vilken profil som för tillfället är vald. I tysta profiler är det också möjligt att låta upprepade samtal från samma nummer få en signal som hörs. Om någon ringer dig upprepade gånger inom ett specificerat tidsintervall så kommer samtalet att släppas fram. Strunta i spam och låt bara accepterade kontakter nå dig. Ta det lugnt och låt Ljudprofil hjälpa dig med ditt digitala välbefinnande och mindfullness. ⭐Uppgifter och Händelser -Aktivera profilen “Bil” när mobilen Blåtandskopplas mot bilen -Aktivera “Hemma” när mitt mobilen ansluter mitt WiFi hemma -Aktivera profilen “Arbete” när jag närmar mig min arbetsplats ⭐Automatuppringning -Aktivera din röstbrevlåda i en profil och avaktivera den i en annan -Aktivera vidarekoppling ⭐Android Kalender -Aktivera profiler avhängigt av dina kalenderhändelser eller påminnelser ⭐Aviseringsundantag -Definiera undantag för vissa appar så de kan ge ljudsignal även i en tyst profil. T.ex. kan Brandlarmsappen eller Dörralarmsappen tillåtas i en tyst profil. ⭐Fler funktioner: -Ge en avisering varje gång du närmar dig en speciell plats -Kör givna appar på olika villkor: Om hörlurarna ansluts, starta Spotify -Styr skärmsläckare och ljusstyrka beroende på vald profil -Använd olika ringsignaler: En mer diskret på jobbet men din favoritmusik när du är hemma -Styr favoritkontakter: Dina arbetskamrater när du är på jobbet och dina vänner under helgen. -Lås ljudvolymen för oavsiktlig ändring mha volumknapparna på sidan av mobilen. -Utökad avisering: Visar val profil och ger tillgång till att byta till de vanligast använda profilerna. -Google Assistan: Aktivera dina profiler med rösten: “Hej Google, aktivera Tyst i 30 minuter, därefter aktivera Högljudd”. -Automatisering: Låt andra automatiseringsappar (som Tasker, AutomateIt, Macrodroid…) aktivera profiler i Ljudprofil. -Genvägar: Skapa ikoner på hemskärmen för ett snabbt sätt att byta profiler med argument. Den här appen är inte gratis. Efter en försöksperiod kräver den en prenumeration till låg kostnad. För frågor och förslag kontakta mig via corcanoe@gmail.com
Läs mer
Fråga assistenten
Information
Produktivitet
Tillgängliga enheter
Mobiler med Android 5.0 eller senare
Surfplattor med Android 6.0 eller senare
3,5
8 användare
grey star5
5
grey star4
0
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
3
Recensioner verifieras inte