ความปลอดภัยส่วนบุคคล
Google LLC
๐.๐
ความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นแอปของ Pixel ที่ช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินโดยการเชื่อมต่อคุณกับความช่วยเหลือและข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์ • SOS ฉุกเฉิน - รับความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเร็วๆ อย่างน้อย 5 ครั้ง โทรศัพท์จะทำสิ่งต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ ◦ โทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือหมายเลขที่คุณเลือก ◦ แชร์ตำแหน่งและข้อมูลสำคัญกับผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ◦ บันทึก สำรองข้อมูล และแชร์วิดีโอ • การแชร์ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน - แชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์และข้อมูลสำคัญกับผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน • การตรวจสอบความปลอดภัย - ตั้งตัวจับเวลาเช็คอินที่จะให้โทรศัพท์ยืนยันว่าคุณปลอดภัย หากคุณไม่ตอบสนอง การแชร์ข้อมูลในกรณีฉุกเฉินจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ • การตรวจจับการชน - รับความช่วยเหลือในการโทรเรียกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุรถชน หากตรวจพบว่าคุณประสบอุบัติเหตุรถชน โทรศัพท์จะโทรขอความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติได้ ใช้ไม่ได้ในบางประเทศ ภาษา และอุปกรณ์ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานได้ที่ g.co/pixel/carcrashdetection • การแจ้งเตือนภาวะวิกฤต - รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินสาธารณะที่เกิดขึ้นใกล้คุณ • ข้อมูลสำหรับกรณีฉุกเฉิน - ป้อนข้อมูลทางการแพทย์และเลือกผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน โดยค่าเริ่มต้น หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้แม้โทรศัพท์ล็อกอยู่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือ หมายเหตุ: • แม้ว่าจะติดตั้งแอปความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว ไอคอนแอปอาจซ่อนอยู่ในอุปกรณ์ Pixel 1, 2, 3 หรือ 3a จนกว่าจะเพิ่มในการตั้งค่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ g.co/pixel/addsafetyapp • แอปอาจขอให้คุณแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๐.๐
ผู้ใช้ 0 ราย
รีวิวต่างๆ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบยืนยัน