Bitel App messenger : Unofficial Telegram
Fermin Group
0,0
Bitel is an Unofficial messenger thet uses Telegram's API Bitel has extra features that you can read some of them in follownig : Differnet Tabs by your own costomizing Ghost mode Nearby People A lot of beatiful theme incloding night mode Beatiful font Multi accounts (you can use 10) high speed
Więcej
Zapytaj Asystenta
Szczegóły
Społecznościowe i komunikacja
Dostępne urządzenia
Telefony z Androidem 5.0 lub nowszym
Tablety z Androidem 6.0 lub nowszym
0,0
Użytkownicy: 0