FirePlus/تلگرام طلایی ضد فیلتر
Saeid Compani operation
〇.〇
⭕️لطفا در صورت دانلود نشدن از فیلترشکن استفاده کنید⭕️ فایر پلاس یک تلگرام غیر رسمی بدون فیلتر و ضد فیلتر است که از API تلگرام استفاده می کند و امکانات جدیدی با پوسته طلایی به آن افزوده است. فایر پلاس تلگرام غیررسمی پیشرفته بدون فیلتر قوی و ضد فیلتر با پروکسی قوی می باشد. فایر پلاس یک تلگرام غیررسمی می باشد که با استفاده از پروکسی های اختصاصی بدون فیلتر است و با سرعت طلایی خود رایگان در اختیار کاربران می باشد. فایر پلاس یک تلگرام غیررسمی پیشرفته فارسی می باشد که با استفاده از پروکسی های پرسرعت اختصاصی آن را بدون فیلتر کرده است. فایر پلاس تلگرام غیررسمی ضد فیلتر می باشد که امکانات پیشرفته ای را به آن افزوده است. فایر پلاس تلگرام غیررسمی با پوسته ای طلایی و امکانات پیشرفته ای در اختیار کاربران به صورت ضد فیلتر قرار گرفته است. فایر پلاس تلگرام غیررسمی ضد فیلتر با پروکسی های پرسرعت و نیترو خود اماده پشتیبانی به کاربران می باشد. فایر پلاس تلگرام غیررسمی ضد فیلتر پرسرعت و بدون فیلتر رایگان با پوسته طلایی می باشد.
閱讀完整內容
Google 助理使用範例
詳細資料
社交與通訊
可用的裝置
搭載 Android 5.0 以上版本的手機
搭載 Android 6.0 以上版本的平板電腦
〇.〇
0 位使用者
評論未經驗證