การวัดเสียงรบกวนและเครื่องกำเนิดเสียงสีขาว
OK soft
๕.๐
สามารถสร้างเสียงรบกวนสีขาวได้ หากคุณเปิดปุ่มที่มองเห็นได้ตลอดเวลาคุณสามารถตรวจสอบเสียงรบกวนขณะดูแอปอื่น ๆ ได้
อ่านเพิ่มเติม
ถาม Assistant
รายละเอียด
ประสิทธิภาพการทำงาน
อุปกรณ์ที่ใช้ได้
โทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไป
แท็บเล็ต Android 6.0 ขึ้นไป
๕.๐
ผู้ใช้ 1 ราย
grey star5
1
grey star4
0
grey star3
0
grey star2
0
grey star1
0