هاتگرام جدید ضد فیلتر | طلایی بدون فیلتر فارسی
Byte Tech
0,0
تلگرام استفاده میکند و دسترسی آزاد را فراهم میکند API هاتگرام یک پروکسی : در هاتگرام پروکسی به صورت پیش فرض وجود دارد : پروفایل سا ساخت پروفایل و زیبا سازی اسم امنیت : امنیت مونوطلایی همانند امنیت تلگرام است و فرقی میان آن ها وجود ندارد ... پروفایل - عکس نوشته ساز - کپی کردن قسمتی از متن و <امکانات بیشتر End User Terms : By downloading and using this product, You agree to the End User License Agreement and Privacy Notice https://sites.google.com/view/tatalogram :چرا طلایی پلاس استفاده کنیم ؟ با قابلیت گفتگوی مخفی: کانال، گروه یا هر چت شخصی که میخواهید به صورت مخفی استفاده کنید را به راحتی مخفی کنید .و فقط در زمان نیاز آن را از حالت مخفی خارج کنید انواع فوروارد پیشرفته و فوروارد چندگانه : عالوه بر فوروارد عادی، شما امکان استفاده از ۳ نوع فوروارد دیگر را دارید، با فوروارد پیشرفته میتوانید قبل از ارسال پیام آن را ویرایش کنید، به وسیله فوروارد بدون نقل قول میتوانید بدون اینکه نام فرستنده قبلی مشخص باشد پیام را از طرف خودتان ارسال کنید و در آخر با فوروارد چندگانه میتوانید پیام مورد نظر را به طور همزمان به هر .تعداد مخاطب ارسال کنید حالت روح دار: با استفاده از این قابلیت در عین ها که با حالت روح هستید میتوانید پیام ها را مشاهده کنید و لی انالین نباشید و . از برنامه اصلی جلوتر خواهد بود بدون قطعی و جدید : در هاتگرام از پروکسیهای پر سرعت استفاده شده است و این پروکسی ها هر لحظه در حال بررسی .هستند و شما هیچ پیامی را از دست نمیدهید و با سرعت باال عالوه بر گفتگو، میتوانید عکس و فیلمها را تماشا کنید با قابلیت تغییرات و یا تغییر مخاطبین : زمانی که هر کدام از مخاطبان شما، عکس پروفایل، نام کاربری، اسم و یا شماره تلفن .خود را تغییر دهند هاتگرام شما را از این تغییر آگاه میکند و این تغییرات را در قسمتی اختصاصی به شما نشان میدهد بومیسازی شده: در تنظیمات اختصاصی هاتگرام امکانی قرار گرفته است که با فعالسازی آن، تاریخها به صورت شمسی .نمایش داده میشوند و همچنین میتوانید با فعالسازی قابلیت فونت، برنامه را به صورت فونت های مختلف فارسی ببینید بدون فیلتر بدون تبلیغات : بدون تبلیغ زیاد میتوانید از هاتگرام استفاده کنید .خاموش کردن: اگر میخواهید اعالنهای برنامه به شما نشان داده نشود، با این ویژگی هاتگرام را خاموش کنید .شخصی سازی: پوسته، اندازه فونت، حالت شب و روز، تصویر زمینه و صداهای اعالن را با سلیقه خود تنظیم کنید و بسیاری امکانات دیگر: حذف دوطرفه پیام، مکان خود را به اشتراک بگذارید، پیامهای فرستاده شده را ویرایش کنید، پیام خاصی را نشانهگذاری کنید، گفتگو خاصی را به عالقهمندیها اضافه کنید، مخاطبین آنالین را ببینید و امکانات بیشتر دلیل سرعت باالی هاتگرام چیست و چرا همیشه بدون فیلتر شکن وصل است؟ ما در هاتگرام از تکنولوژی کامال جدیدی برای ضد فیلتر کردن استفاده میکنیم و مهندسان ما پیوسته برای ارتقاء هر چه بیشتر این تکنولوژی پیشرفته جدید، تالش میکنند. سیستم جدید به نحوی عمل میکند که کاربر در استفاده هاتیی گرام ، همان سرعتی را که قبل از فیلتر شدن داشت، دوباره تجربه کند. این دقیقا همان دلیلی است که هاتیی گرام سرعت بسیار باالیی .دارد و همیشه بدون فیلتر شکن وصل است .مخاطبین دو طرفه: متوجه شوید چه کسانی شماره تلفن شما را ذخیره کردهاند .آیدی یاب دار: با نوشتن نام کاربری هر شخص، با او گفتگو کنید و یا وارد کانال یا گروه آن نامکاربری شوید
Läs mer
Fråga assistenten
Information
Socialt och kommunikation
Tillgängliga enheter
Mobiler med Android 5.0 eller senare
Surfplattor med Android 6.0 eller senare
0,0
0 användare