แค่แตะบนปุ่มโฮมค้างไว้ แค่แตะบนปุ่มโฮมค้างไว้

แค่แตะบนปุ่มโฮมค้างไว้

Google Asisstant ของคุณ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกที่ ทุกเวลา ง่ายๆแค่กดปุ่มโฮม บนโทรศัพท์ Android ค้างไว้

สิ่งอื่นๆ ที่ Assistant ทำได้

ดูเพิ่มเติม